Đơn Gi Danh cho Cải Tổ Y Tế Ngày 1, Tháng 7 – 2010

Đây là đơn gi danh cho những ai cần bảo hiểm, nhưng không được.  Bởi vì có bịnh từ trước.

Chương trình có những yêu cầu như sau:

 1. Phải cần có quốc tịch ở Mỹ
 2. Đã không có bảo hiểm hơn 6 tháng
 3. Đang có bịnh và đã bị bảo hiểm từ chối

Xin bấm vào đây để lấy đơn gi danh. Pre-Existing Condition Plan – Enrollment Form

Advertisements

Bảo Hiểm Nhà

Chào tất cả quý vị,

Đề tài hôm này là bảo hiểm nhà.  Quý vị có thể lấy xuống ở đây.

Bảo Hiểm Nhà

I.          Bảo Hiểm Nhà

Bảo hiểm nhà là chương trình bảo vệ cho nhà khi những bất hạnh xảy ra.  Bảo hiểm nhà thường là một chương trình tổng quát.  Khi quý vị mua ,quý vị không chỉ mua bảo hiểm cho nhà mà còn có bảo vệ về đồ vật trong nhà, bảo vệ khi khách đến nhà mà bị thương, và khi quý vị làm cho người khác bị thương.

Bảo hiểm nhà thường thường bảo vệ nhà của quý vị gần hết những tai hại do thiên nhiên gây ra ngoại trừ  lụt và động đất.  Hai phần này quý vị cần phải mua riêng.

II.        Hai chương trình bồi thường của bảo hiểm nhà

Khi mua bảo hiểm nhà thì tùy theo công ty quý vị mua, họ sẻ đề quý vị trong hai cách.

 1. Replacement cost

–          Công ty bảo hiểm sẻ bồi thường cho quý vị theo tiền thiệt hại và không trừ phần giảm giá trị.  Thí dụ, quý vị cẩn $100,000 để sửa cho cái nhà, thì họ sẻ lấy $100,000 ra để sửa nhà của quý vị.

2.   Actual cash value

–          Với chương trình này, bảo hiểm sẻ đền cho quý vị nhưng họ sẻ tính phần giảm giá trị vào nữa.  Thí dụ như máy computer của quý vị bị hư thì bảo hiểm cẩn phải đển cho quý vị.  Sau khi tính xong, họ nói là họ sẻ là $100 chứ không phải là $800 mà quý vị bỏ ra mua lúc trước.  Vì qua một thời gia máy của quý vị đã giảm giá trị.

III.       Những chương trình căn bản trong bảo hiễm nhà

Ngoài đền bù cho nhà của quý vị, họ cũng bảo vệ thêm những phần sau đây:

 1. bảo vệ cho những đồ đạc cá nhân – bàn, gế, quần, áo, nữ trang, và những đồ khác trong nhà sẻ được bồi thường.  Tùy theo công ty bảo hiểm quý vị có, họ sẻ bồi thường theo % của bảo hiểm nhà của quý vị.  Thường là 50 – 70% của bảo hiểm nhà.

Thí dụ quý vị có $100,000 trên bảo hiểm nhà thì tiền đền cho đồ đạc là $50,000 – $70,000.

– Đồ đạc không cần có receipt nhưng cần phải có hình (example).  Chổ mắc nhất ở trong nhà lả tủ áo của người đàn bà.  Trung bình mỗi bộ quần áo là $100-$200.  Nữ trang bảo hiểm chỉ trả cao nhất là $2,000, nhưng có thể mua thêm.  Về tiền cash chỉ bồi thường là $100 cho dù có bằng chứng là quý vị có hơn, họ vẩn chỉ trả là $100.

b.         Liability/Medical – Khi khách tới nhà mà bị thương, thì bảo hiểm sẻ bồi thương cho người đó.  Hay là những đứa bé của nhà kế bên bị thương khi trèo qua quý vị, bảo hiềm cũng sẻ đền.  Nhưng họ sẻ không đền, khi quý vị hay là người nhà của quý vị là người bị thương.

– Khi mua bảo hiểm nhà bảo hiểm tự động cho $1,000 về tiền bồi thường cho medical.

– Quý vị nên mua là $5,000 bởi vì chỉ mất thêm $5 hay $10 trong một năm.

c.         Addition living expense – Sau một tai nạn, nhà của quý vị không còn ở được và cần phài sửa.  Dưới chương trình khi quý vị đi ra ngoài ở hotel hay thuê một nhà khác để ở tạm thời, bảo hiểm sẻ trả những chi tiêu đó cho quý vị.  Không chỉ trả tiển hotel, họ sẻ trả tiền ăn, và những phần cần thiết khác.

Tiền bồi thường cao nhất là 10 – 20% của tiển bảo hiểm nhả.

IV.       Renter Coverage  (bảo hiểm cho người thuê)

Renter coverage cho những ai thuê nhà hay apartment.  Chương trình này không phải là bảo vệ cho apartment của quý vị mà là đồ đạc của quý vị.

Bảo Hiểm Nhân Thọ

Chào tất cả quý vị,

Hôm nay, Đạt sẽ gỉải thích về bảo hiểm nhân thọ.  Quý vị có thể lấy xuống làm tài liệu

Bảo Hiểm Nhân Thọ

I.          Term Life

Quan trọng của bảo hiểm nhân thọ là sau khi mua thì sẽ không hoặc rất khó thay đổi.

21 tuổi mua bảo hiểm nhân thọ

Term life giải thích là một bảo hiểm có kỳ hạn hay tạm thời.  Quý vị có thể mua từ 10 năm cho tới 30 năm.  Sau khi người chủ của trương mục qua đời thì người trong gia đình sẽ lảnh được số tiền bồi thường.  Chỉ có điều kiện là người chủ của trương mục cần phải chết thời hạn của mình mua.

Thí dụ nhưng Đạt mua một chương trình term life cho 10 năm với số tiền đền là $250,000.  Thì Đạt phải mất cho 10 năm đó để lấy được $250,000.  Và nếu như Đạt đã mất sau giới hạn 10 năm đó thì bảo hiểm không cần phải bồi thường.

Term life giống như là mua bảo hiểm cho xe.  Tức là sau thời hạn hay không có mua nữa thì mình mất hết tất cả.

Sự bất lợi của term life

Khi quý vị qua khỏi thời gian dự định, thì tiền quý vị đóng sẽ bị mất hết.  Không như những chương trình khác, quý vị không được mược tiền trước để sử dụng trên chương trình này.

Lợi ích của term life

Term life là một trong những chương trình rẻ nhất trong bảo hiểm nhân thọ khi quý vị từ 50 tuổi trở xuống.  Nếu 50 tuổi trở lên thì mắt đi.  Và sau khi quý vị 60 đến 65 tuổi thì nhiều bảo hiểm sẽ không bán chương trình này cho quý vị nữa.

Bảo hiểm này tốt cho người trẻ hay là nhưng người vừa mới có con.

II.        Whole Life

Whole life giải thích là chương trình bảo hiểm nhân thọ cho cả đời của quý vị hay đến khi quý vị 100 tuổi.  Có thể nói là khi quý vị đã mua trương này thì quý vị chết bất cứ lúc nào thì quý vị cũng được bảo hiểm bồi thường cho quý vị.  Và khi quý vị thọ sống tới 100 tuổi, thì bảo hiểm tặng số tiền bồi thường cho quý vị.

Lợi ích của Whole Life

Sau khi quý vị đóng tiền một thời gian, thì quý vị có một số tiền ở trong trương mục (tiếng Mỹ gọi là cash value).  Cash value cũng có thể coi như là tiền tiết kiệm.  Thí dụ đóng tiền một thời gian, quý vị thay đổi ý mình mà không muốn mua đưa thì họ hoàng trả lại phần tiền trong cash value của quý vị.

Có thêm một cái lợi là trong những lúc quý vị cần tiền quý vị cũng có thể mượn tiền trong trương mục whole life của quý vị.  Sau đó trả lại cho bảo hiểm với phần tiền lời.

Và khi quý vị bệnh nặng chỉ sống được thêm 2 năm, quý vị có thể thấy một phần tiền ra trước để trị liệu cho mình, và không cần trả lại.  Khi quý vị chết, thì người nhà sẽ được những gì còn lại trong trương mục bảo hiểm nhân thọ của quý vị.

Tiền đóng hàng tháng sẽ được giỡ cái mức bằng nhau.

Tiền ở trong cash value của quý vị sẽ được tính theo tax-deferred.  Có nghĩa là chính phủ sẻ không tính thuế trên tiền của quý vị cho đến khi quý vị lấy tiền ra.

Sự bất lợi của Whole Life

Rất đắt tiền…..

III.       Decreasing Term/ Mortgage Term

Decreasing term là chương trình bảo hiểm nhân thọ mà tiền bồi thường mỗi năm mỗi xuống.  Thí dụ quý vị mua một chương trình decreasing term với giá tiền là $100,000.  Năm đầu tiên khi nếu quý vị chết thì tiền bồi thường là $100,000.  Như 5 năm sau thì tiền bồi thường xuống là $70,000, 10 năm sau thì xuống $50,000, và 25 năm sau thì không còn gì cả.

Chương trình nhân thọ này chỉ mua khi mình có một món nợ.  Ví dụ, Đạt có mua một căng nhà với giá tiền $100,000.  Đạt sợ là thí dụ chuyện gì xảy ra cho mình, thì gia đình sẽ không có tiền trả nợ.  Đạt sẽ mua Decreasing term.  Bởi vì tiền nợ của căng nhà mỗi năm mỗi giảm, thì Đạt cũng chỉ muốn bảo hiểm chỉ cần trả hết nợ mà thôi.

Cái lợi của decreasing term là chương trình này rẻ hơn whole life, như mà nó có tất cả những điều lợi của whole life.  Có điều là quý vị cần phải nhớ là tiền bồi thường sẽ giảm theo thời gian, nhưng tiền đóng hà ng tháng sẽ luôn luôn ở cùng một giá.

Chương trình này không nên mua.

IV.       Universal Life

Universal Life là một chương trình trích ra từ whole life. Chương trình này lúc quý vị đóng tiền thì công ty bảo hiểm sẽ chia tiền đóng ra hai phần: tiền trả bảo hiểm (cost of insurance), và trương mục để dành (cash value).  Thí dụ, quý vị đóng $50 cho một tháng, thì tức là $20 trả cho bảo hiểm và $30 để vào trong trương mục để dành.

Universal life có cái lợi là tiền quý vị đóng được linh động.  Có nghĩa là quý vị muốn trả bao nhiêu cũa được miễn là không dưới mức thấp nhất.

Chương trình có một nguy hiểm là tiền trả bảo hiểm (cost of insurance) mỗi năm mỗi tăng.  Sau một thời gian, số tiền $50 mà quý vị đóng thì chỉ có thể trả cho bảo hiểm, và không có một đồng nào đi vào trương mục để dành (cash value).

Và thêm một thời gian nữa, tiền đóng bảo hiểm sẽ lên cao hơn thí dụ như là $70, nhưng quý vị vẫn đóng là $50.  Cũng có thể nói là tiền đóng bảo hiểm thiếu $20, thì chổ bảo hiểm sẽ lấy $20 trong trương mục để dành qua cho đủ.  Tới một lúc nào đó, tiền trong trương mục để dành sẽ hết.  Lúc đó tiền hang tháng sẽ tăng rất cao.

Chương trình này không nên mua bởi vì người 65 – 70 tuổi thường thường không đủ tiền để trả.

V.        Luật 2 năm của tự tử

Sau khi có bảo hiểm nhân thọ 2 năm, ai mà tự tử thì bảo hiểm vẫy phải đền tiền cho người nhà của người đó.

VI.       Fix Whole Life

Chương trình này cho những người cao niên mua để lo vể chôn cất, và không cần khám sức khỏe.

Chương trình thì rẻ nhưng công ty bảo hiểm chỉ cho mua là $15,000 cho đến $20,000.

Bảo Hiểm Xe: Sao Khi Tai Nạn

Chào tất cả quý vị,

Ngày hôm nay, Đạt sẽ để cập tới bảo hiểm xe về những chi tiết sau: khác biệt giữa 2 chiều và chiều rưỡi, khi bị tai nạn quý vị cần phải làm gì, và những trường hợp quý vị không có lổi mà trở thành có lổi.  Quý vị có thể lấy tài liệu xuống ở đây.

I.   2 chiều VS. 1.5 chiều

Quý vị nào có 2 chiều không có nghĩa là có chiều rưỡi (uninsured motorist).  Chiều rưỡi là bảo vệ cho quý vị khi quý vị bị người khác đụng rồi bỏ chạy, người đó không có bàng lái xe, hay không có bảo hiểm.  Nếu quý vị có bảo hiểm 2 chiều mà không có chiều rưỡi, thì bảo hiểm chỉ đền để sửa cho xe của quý vị chứ không đền tiền bị thương.

II.        Sau tại nạn, quý vị cần phài làm gì?

Luôn luôn nhớ chụp hình ở trên hiện trường trước ghi rời xe.

Sau khi tại nạn xẩy ra, quý vị không nên sửa xe của mình ngay lập tức.  Bởi vì, hảng bảo hiểm luôn luôn muốn coi xe của quý vị trước để định giá sửa, và nhìn qua những vết hư hại để biết tai nạn xảy ra như thế nào.

Nếu như xe của quý vị phải kéo.  Cần phải nói với người kéo xe là mang xe về nhà.  Nếu quý vị để cho họ làm chủ thì họ sẽ kéo xe của quý vị về garage của họ và bắt quý vị trả thêm tiền.

Tiếp theo là quý vị cần phải gỏi điện thoại cho hảng bảo hiểm để làm hồ sơ bồi thường.  Quý vị có thể tự gọi hay là nhờ người agent gọi cho quý vị.

Tùy theo bảo hiểm quý vị có, quý vị sẻ lập hồ sơ bồi thường vài cách khác nhau.  Những trường hợp sao đây la thí dụ quý vị không phải là người có lỗi.  Thí dụ quý vị có bảo hiểm 1 chiều thì quý vị chỉ có thể gọi và lập hồ sơ bồi thường với bảo hiểm của người bên kia.

Còn quý vĩ nào có bảo hiểm 2 chiều thì quý vị xử dụng bảo hiểm nào cũng được.  Nếu nhưng quý vị sử dụng bảo hiểm của mình thì quý vị cần phải ứng ra tiền deductible trước khi bảo hiểm đền cho quý vị, nhưng rồi họ cũng sẽ trả lại số tiền deductible lại cho quý vị.

Cái lợi mà quý vị chọn sử dụng bảo hiểm của mình là tất cả mọi vấn để sẻ được giải quyết nhanh hơn là xử dụng bảo hiểm của người bên kia.

Khi nói chuyện với lại hảng bảo hiểm trên điện thoai, quý vị sẻ luôn luôn bị ghi âm.  Vì vậy quý vị đừng nói những chư nhưng là: “tôi nghĩ rằng,” “hình như là,” “tôi cũng không biết.”  Quý vị nên luôn luôn quả quyết với lời khai của mình.  Thí dụ quý vị không rành vể tiếng Mỹ, quý vị muốn yêu cầu người phiên dịch lúc nào cũng được.

Sau khi đã lập hồ sơ bồi thường, bảo hìềm sẽ hẹn một người định giá (adjuster) sửa chửa ra để đến xem xe của quý vị.  Họ có thề tới chổ làm việc của quý vị hay quý vị tới họ.  Đó là quyết định của quý vị.

Và quyền quyết định chổ sửa xe cũng là nơi của quý vị.  Theo luật, bảo hiểm không được bắt buộc quý vị cần phải sửa se chổ của họ, quý vị muốn chọn chổ nào cũng được.

Cuối cùng quý vị chỉ cần đưa xe tới sử.

II.        Những tình thế quý vị không có lổi chở thành có lổi

Thay đổi lane

Tai nạn xảy ra nhiều nhất là trong lúc thay đổi lane trên đường.  Mỗi khi quý vị sang lane của người khác, thì quý vị không còn quyền ưa tiên nữa.  Vì vậy khi bị đụng xe, quý vị sẻ là người là người bị lỗi.

Trường hợp thường thường xảy ra là khi quý vị đang qua lane thì chiếc xe ở đàng sau phóng lên và đụng quý vị.  Người có lỗi sẻ là quý vị.

Luật em bé ngồi trên xe

Em bé ở dưới 8 tuổi hay là thấp hơn là 4ft 9in thì luôn luôn cần ngồi trong gến em bé.

Luật của không đưa tài liệu hay bảo hiểm trong lúc đụng xe

Khi đụng xe luôn luôn là cần phải trao đổi tài liệu với nhau.  Nếu quý vị không đưa tài liệu của mình ra, quý vị có thể là sẻ bị thưa hai lần.

Thí dụ: Tai nạn xảy ra giữa quý vị và một người khác.  Khi trao đổi tài liệu, quý vị không chiu đưa tài liệu của mình ra bởi vì quý vị nghỉ là lỗi không phải là của quý vị.  Lúc đó, người bên kia có thể làm 2 điều.  Điều thứ nhất là họ sẻ lấy bảng số xe của quý vị tới chổ cảnh sát làm một tờ giấy gọi là “Counter report.”  Tờ giấy này có nghĩa là họ bị quý vị đụng rồi bỏ chạy.  Vì vậy họ có thề bắt hảng bảo hiểm của quý vị bồi thừa cho họ.  Điều thứ hai police sẽ đưa quý vị ra tòa.

Họ có thể làm hết hai điều này cho dù là lúc đầu quý vị không phải là người có lỗi.

Lái xe ở trên Highway

Khi thấy người police đang làm việc ở bên đường, quý vị cần phải nhường cho họ một lane kến bên.  Nếu như mà không có lane chống thì quý vị cần phải chậm 20 mile.  Thí dụ quý vị đang đi 65 mile một giờ thí dạm xuống 45 mph.

Không cell phone

Không được cầm cell phone trong khu vực nhà trường, nhưng mà xử dụng Bluetooth thì không sao

Bỏ rác trên đường

Nếu bị police bắt gạp quý vị bỏ rác ở trên đường, quý vị sẽ bị phạt $500.00

Bảo Hiểm Y Tế Sẽ Có Hiệu Lực Từ Bây Giờ Cho Đến Cuối Năm

Chào tấr quý vị,

Đây là những điều luật của bào hiềm y tế sẽ có hiệu lực từ bây giờ cho đến cuối năm.  Quý vị nào muốn lấy xuống cho từ từ đọc thì xin bấm vào đây.

I. Không còn có giới hạn khi đi nhà thương

Bảo hiểm không còn có thể nói là đã trả nhiều cho một người nào đó, và sẽ không trà thêm cho họ nữa.  Thí dụ quý vị bị bịnh nặng và nằm ở trong nhà thương và đã sử dung hết $300,000.  Ngày xưa, thì bảo hiểm có thể nói là họ đã trả đủ và họ không trả thêm, đông thời họ sẽ không bán cho quý vị nữa.   Bây giờ, thì họ cần phải tiếp tục bán và trả cho quý vị cho lục quý vị ở trong nhà thương.

II. Những người có bịnh nặng từ trước, bảo hiểm sẽ không được từ chối

Chương trình này làm ra để giúp cho những người có bịnh từ nhọ có sự giúp đỡ.  Khi chương trình bắt đầu có hiệu lực, con nít là người đầu tiên vào trong cái chương trình này.  Ví dụ như em bé đa bị có bịnh giật thần kinh hay là tim, ngày xưa thì bảo hiểm không nhận.  Bây giờ không được từ chối.

Trong vòng 6 tháng chương trình này sẽ có hiệu lực nhưng mà chỉ cho trẻ em dưới 18 tuổi.  Khi tới năm 2014, thì mới có hiệu lức với người trên 18 tuổi.

Tạm thời người lớn và người già sẽ được vào chương trình khác gọi là (high risk pool).  “High-risk pool” là gì.  Nó lập ra để giúp cho những người mà bảo hiểm từ chối với lý do là tiền chửa bịnh quá đắt.  Nhà nước sẽ giúp những người này một phần tiền trị liệu.

III. Những người con 26 tuổi trở xuống sẽ được mua bảo hiểm dưới tên của cha mẹ

Luật này tang số tuổi mua bảo hiểm dưới tên của cha mẹ.  Luật này có một điều kiện là người con cần phải phụ thuộc với cha mẹ (a dependant).

Có vấn đề chưa hiểu rỏ là ai trả tiền cho người con của quý vị.  Ví dụ như là quý vị mua bảo hiểm cho người con của mình qua chổ làm của mình.  Thì lúc trước khi quý vị mua, chổ làm họ luôn luôn giúp quý vị gánh một phần nào đó.  Nhưng bây giờ, không biết là họ sẽ giúp quý vị hay là quý vị cần phải trả hết một mình.

Luật này chỉ giúp cho con của quý vị có cơ hội để mua bảo hiểm chứ không phải là nhà nước giúp cho quý vị trả cho con của quý vị.

IV. Medicare part D (donut hole) sẽ được lấp.  Chương trình giúp cho người già mua thuốc

“Donut hole” tạm dịch là một lỗ hổng ở trong Medicare phần D.  Năm 2006, nhà nước ra luật của Medicard phần D là:

 • số tiền chi tiêu cho thuốc từ $295 – $2,700 (quý vị trả 25%, nhà nước trả 75%)
 • từ $2,800 – $6,154 (quý vị trả 100%).  Chổ này gọi là “Donut Hole”
 • khi số tiền chi tiêu quá $6,154 thì nhà nước trả 100%

Và giúp cho những người lớn tuổi trả tiền thuốc trước mắt, nhà nước cho mỗi người $250.

V. Những chổ “tắm nắng trong nhà” sẽ bị đánh thêm 10% thuế

Những tiệm nail có máy tan sẽ bị tính thêm 10% thuế.

VI. Những công ty nhỏ (<50 người) mà có mua bảo hiểm cho người làm

Khai thuế sẽ được trả lại số tiền cao nhất là 50% của số tiền bỏ ra

Những Cơ Bản Của Bảo Hiễm Xe

Chào tất cả quý vị,

Đây là tài liệu tất cả những cơ bản của bảo hiễm xe.  Quý vị có thể đọc ở đây, hay là đăng tải xuống một bản sao cho mình.

Quý vị muốn đăng tải xuống xin bấm ở đây .  Cảm ơn tất cả quý vị, chúc quý vị một ngày được vui vẻ

Cơ Bản Của Bảo Hiểm Xe

I.          Bảo Hiễm 1 Chiều – Liability

Bảo hiểm 1 chiều chỉ bảo vệ cho những người khác khi mình là người có lỗi cho 1 tại nạn.  Vì vậy khi quý vị bị tại nạn, chương trình sẻ không bồi thường cho qúy vị mà chỉ bảo vệ quý vị khỏi chịu trách nhiệm về thiệt hại cho người khác.  Trong Texas, thì 1 chiều ít nhất mà quý vị có thể mua là 25/50/25.

II.        Bảo Hiễm Chiều Rưỡi (UM/UIM)

Chương trình này đề cập tới phần bảo hiễm của Mỹ ngọi là Uninsured and Underinsured.  Bảo hiểm chiều rười lập ra để bảo hiểm cho quý vị trong lúc người khác đụng quý vị mà không có hay không đủ bảo hiểm để trả cho quý vị.  Thí dụ thích hợp nhất là khi người khác đụng quý vị xong rồi bỏ chạy(hit and run).  Bảo hiểm sẻ đền bởi vì người bỏ chạy cũng tính là không có bảo hiểm.

Trương trình bảo hiểm này có kèm theo phần bảo vệ cho người đi bộ.

Bảo hiễm chiều rưỡi dưới luật của Texas, quý vị luôn luôn chỉ đóng $250.00 tiền deductible.

III.       Bảo Hiễm 2 Chiều (Full Coverage – Collision và Comprehensive)

Bảo hiễm 2 chiều gồm có 2 phần khác nhau: Collision và Comprehensive

Collision – bảo vệ khi xe của quý vị đụng xe của người bên kia.  Bảo hiễm sẽ luôn luôn đền cho quý vị không cần biết là lỗi của ai dưới phần bảo hiễm này.

Comprehensive – Phần này trả cho tất cả những vấn đền khác thí dụ: cháy, bão, mưa đá, ngập, động đất, đụng thú vật (nai), và ăn cáp xe.

Trước khi bảo hiễm trả tiền bồi thường, quý vị cần phải trả tiền deductible.

Tại sao mình cần phải trả deductible.  Tiển deductible lập ra là để bảo hiểm không mắt công trả những số tiền bổi thường nhỏ.

Hai phần này, quý vị có thể chọn không lấy, hay lấy 1 trong 2, hay lấy cả 2.  Tất cả là quyết định của quý vị.

IV.       Y Tế Cho Bảo Hiễm Xe (Medical Payment/PIP)

Về bảo hiễm y tế trên xe, nó cũng chia ra làm 2 phần: Medial Payments, và PIP (Personal Injury Protection).  Mỗi người chỉ chọn 1 trong 2, nhưng mà không lấy cả 2.

Medical Payments – Sẽ bồi thường về phần y tế và tiền chôn cất cho quý vị và người thân trong lúc bị tai nạn xe. Trương chìng này cũng mỡ rông và bảo vệ cho quý vị và người thân khi trên xe của người khác.

PIP (Personal Injury Protection) – Trương trình này trả những gì Medical Payments trả và đồng thời trả tiền lương cho quý vị. Thí dụ như trong lúc quý vị bị thương không thể đi làm thì dưới chương trình này bảo hiễm sẽ bồi thường một phần tiền lương để giúp cho quý vị.

PIP thường thường đắt gấp đôi Medical Payment.

V.        Kéo Xe (Towing and Labor Costs)

Chương trình kéo xe là rẻ nhất trong các chương trình nhưng đền bù rất tốt.  Với bảo hiễm Farmers, quý vị chỉ cần trả $4.00 cho 6 tháng, bảo hiệm sẽ trả cho quý vị $120.00 cho mỗi lần bị kéo xe.  Quý vị chỉ cần gửi receipt là họ trả lại tiền.

VI.       Tại Nạn Xe

Giải thích từng bước khi bị động xe:

 1. Khi bị đụng xe, mình có cần phải dời xe hay là không?
  1. Theo luật của Mỹ là “Thí dụ là xe cũa mình còn di động được thì mình cần phải dời xe khi xe của mình có thể gây thêm tai nạn.” Cũng có nghĩa nói là, khi tai nạn say ra trên đường mà xe của quý vị vẫn còn đi được, thì quý vị cần phải dời ra.  Nếu như ở trong parking, quý vị không dời thì cũng không sao, bởi vì cơ hội gây thêm tai nạn rất nhỏ.
 2. Chụp hình xung quoanh xe.  (camera ở trên phone)
 3. Thiệt hại trên $500, gọi canh sát.  Nếu thiệt hại dưới $500, sau khi lấy tài liệu xong, quý vị đên trước sở canh sát làm báo cáo (blue report).
 4. Lấy tài liệu người bên kia.
 5. Lấy tài liệu của người nhân chứng
 6. 3-4 tiếng sau ngọi cho người agent hay là bảo hiễm của quý vị.

Bảo Hiểm 2 Chiều

Chào tất cả qúy vị,

Hôm này, Đạt sẻ nói tới những gì quý vị cần biết về bảo hiễm 2 chiều.  Có 3 chi tiết, mình sẽ nhấn mạnh:

1.   Collision

2.   Comprehensive (Other than Collision)

3.   Deductible