Bảo Hiểm Y Tế Sẽ Có Hiệu Lực Từ Bây Giờ Cho Đến Cuối Năm

Chào tấr quý vị,

Đây là những điều luật của bào hiềm y tế sẽ có hiệu lực từ bây giờ cho đến cuối năm.  Quý vị nào muốn lấy xuống cho từ từ đọc thì xin bấm vào đây.

I. Không còn có giới hạn khi đi nhà thương

Bảo hiểm không còn có thể nói là đã trả nhiều cho một người nào đó, và sẽ không trà thêm cho họ nữa.  Thí dụ quý vị bị bịnh nặng và nằm ở trong nhà thương và đã sử dung hết $300,000.  Ngày xưa, thì bảo hiểm có thể nói là họ đã trả đủ và họ không trả thêm, đông thời họ sẽ không bán cho quý vị nữa.   Bây giờ, thì họ cần phải tiếp tục bán và trả cho quý vị cho lục quý vị ở trong nhà thương.

II. Những người có bịnh nặng từ trước, bảo hiểm sẽ không được từ chối

Chương trình này làm ra để giúp cho những người có bịnh từ nhọ có sự giúp đỡ.  Khi chương trình bắt đầu có hiệu lực, con nít là người đầu tiên vào trong cái chương trình này.  Ví dụ như em bé đa bị có bịnh giật thần kinh hay là tim, ngày xưa thì bảo hiểm không nhận.  Bây giờ không được từ chối.

Trong vòng 6 tháng chương trình này sẽ có hiệu lực nhưng mà chỉ cho trẻ em dưới 18 tuổi.  Khi tới năm 2014, thì mới có hiệu lức với người trên 18 tuổi.

Tạm thời người lớn và người già sẽ được vào chương trình khác gọi là (high risk pool).  “High-risk pool” là gì.  Nó lập ra để giúp cho những người mà bảo hiểm từ chối với lý do là tiền chửa bịnh quá đắt.  Nhà nước sẽ giúp những người này một phần tiền trị liệu.

III. Những người con 26 tuổi trở xuống sẽ được mua bảo hiểm dưới tên của cha mẹ

Luật này tang số tuổi mua bảo hiểm dưới tên của cha mẹ.  Luật này có một điều kiện là người con cần phải phụ thuộc với cha mẹ (a dependant).

Có vấn đề chưa hiểu rỏ là ai trả tiền cho người con của quý vị.  Ví dụ như là quý vị mua bảo hiểm cho người con của mình qua chổ làm của mình.  Thì lúc trước khi quý vị mua, chổ làm họ luôn luôn giúp quý vị gánh một phần nào đó.  Nhưng bây giờ, không biết là họ sẽ giúp quý vị hay là quý vị cần phải trả hết một mình.

Luật này chỉ giúp cho con của quý vị có cơ hội để mua bảo hiểm chứ không phải là nhà nước giúp cho quý vị trả cho con của quý vị.

IV. Medicare part D (donut hole) sẽ được lấp.  Chương trình giúp cho người già mua thuốc

“Donut hole” tạm dịch là một lỗ hổng ở trong Medicare phần D.  Năm 2006, nhà nước ra luật của Medicard phần D là:

  • số tiền chi tiêu cho thuốc từ $295 – $2,700 (quý vị trả 25%, nhà nước trả 75%)
  • từ $2,800 – $6,154 (quý vị trả 100%).  Chổ này gọi là “Donut Hole”
  • khi số tiền chi tiêu quá $6,154 thì nhà nước trả 100%

Và giúp cho những người lớn tuổi trả tiền thuốc trước mắt, nhà nước cho mỗi người $250.

V. Những chổ “tắm nắng trong nhà” sẽ bị đánh thêm 10% thuế

Những tiệm nail có máy tan sẽ bị tính thêm 10% thuế.

VI. Những công ty nhỏ (<50 người) mà có mua bảo hiểm cho người làm

Khai thuế sẽ được trả lại số tiền cao nhất là 50% của số tiền bỏ ra

Advertisements