Bảo Hiểm 2 Chiều

Chào tất cả qúy vị,

Hôm này, Đạt sẻ nói tới những gì quý vị cần biết về bảo hiễm 2 chiều.  Có 3 chi tiết, mình sẽ nhấn mạnh:

1.   Collision

2.   Comprehensive (Other than Collision)

3.   Deductible

Advertisements

Bảo Hiểm Chiều Rưỡi

Chào tất cả qúy vị,

Hôm Này, Đạt sẻ  giải thích về bảo hiểm chiều rưỡi cho xe hơi.  Xin qúy vị hảy xem.

Bảo Hiểm Xe 1 Chiều

Chào tất  cả qúy vị,

Hôm nay Đạt sẻ giải thích về bảo hiểm xe 1 chiều  như sau

1)      1 chiều bảo vệ cho ai

2)      Trong Texas, bảo hiểm ít nhất là bao nhiêu

3)      Giải thích về chương trình 25/50/25