Bảo Hiểm Nhà

Chào tất cả quý vị,

Đề tài hôm này là bảo hiểm nhà.  Quý vị có thể lấy xuống ở đây.

Bảo Hiểm Nhà

I.          Bảo Hiểm Nhà

Bảo hiểm nhà là chương trình bảo vệ cho nhà khi những bất hạnh xảy ra.  Bảo hiểm nhà thường là một chương trình tổng quát.  Khi quý vị mua ,quý vị không chỉ mua bảo hiểm cho nhà mà còn có bảo vệ về đồ vật trong nhà, bảo vệ khi khách đến nhà mà bị thương, và khi quý vị làm cho người khác bị thương.

Bảo hiểm nhà thường thường bảo vệ nhà của quý vị gần hết những tai hại do thiên nhiên gây ra ngoại trừ  lụt và động đất.  Hai phần này quý vị cần phải mua riêng.

II.        Hai chương trình bồi thường của bảo hiểm nhà

Khi mua bảo hiểm nhà thì tùy theo công ty quý vị mua, họ sẻ đề quý vị trong hai cách.

  1. Replacement cost

–          Công ty bảo hiểm sẻ bồi thường cho quý vị theo tiền thiệt hại và không trừ phần giảm giá trị.  Thí dụ, quý vị cẩn $100,000 để sửa cho cái nhà, thì họ sẻ lấy $100,000 ra để sửa nhà của quý vị.

2.   Actual cash value

–          Với chương trình này, bảo hiểm sẻ đền cho quý vị nhưng họ sẻ tính phần giảm giá trị vào nữa.  Thí dụ như máy computer của quý vị bị hư thì bảo hiểm cẩn phải đển cho quý vị.  Sau khi tính xong, họ nói là họ sẻ là $100 chứ không phải là $800 mà quý vị bỏ ra mua lúc trước.  Vì qua một thời gia máy của quý vị đã giảm giá trị.

III.       Những chương trình căn bản trong bảo hiễm nhà

Ngoài đền bù cho nhà của quý vị, họ cũng bảo vệ thêm những phần sau đây:

  1. bảo vệ cho những đồ đạc cá nhân – bàn, gế, quần, áo, nữ trang, và những đồ khác trong nhà sẻ được bồi thường.  Tùy theo công ty bảo hiểm quý vị có, họ sẻ bồi thường theo % của bảo hiểm nhà của quý vị.  Thường là 50 – 70% của bảo hiểm nhà.

Thí dụ quý vị có $100,000 trên bảo hiểm nhà thì tiền đền cho đồ đạc là $50,000 – $70,000.

– Đồ đạc không cần có receipt nhưng cần phải có hình (example).  Chổ mắc nhất ở trong nhà lả tủ áo của người đàn bà.  Trung bình mỗi bộ quần áo là $100-$200.  Nữ trang bảo hiểm chỉ trả cao nhất là $2,000, nhưng có thể mua thêm.  Về tiền cash chỉ bồi thường là $100 cho dù có bằng chứng là quý vị có hơn, họ vẩn chỉ trả là $100.

b.         Liability/Medical – Khi khách tới nhà mà bị thương, thì bảo hiểm sẻ bồi thương cho người đó.  Hay là những đứa bé của nhà kế bên bị thương khi trèo qua quý vị, bảo hiềm cũng sẻ đền.  Nhưng họ sẻ không đền, khi quý vị hay là người nhà của quý vị là người bị thương.

– Khi mua bảo hiểm nhà bảo hiểm tự động cho $1,000 về tiền bồi thường cho medical.

– Quý vị nên mua là $5,000 bởi vì chỉ mất thêm $5 hay $10 trong một năm.

c.         Addition living expense – Sau một tai nạn, nhà của quý vị không còn ở được và cần phài sửa.  Dưới chương trình khi quý vị đi ra ngoài ở hotel hay thuê một nhà khác để ở tạm thời, bảo hiểm sẻ trả những chi tiêu đó cho quý vị.  Không chỉ trả tiển hotel, họ sẻ trả tiền ăn, và những phần cần thiết khác.

Tiền bồi thường cao nhất là 10 – 20% của tiển bảo hiểm nhả.

IV.       Renter Coverage  (bảo hiểm cho người thuê)

Renter coverage cho những ai thuê nhà hay apartment.  Chương trình này không phải là bảo vệ cho apartment của quý vị mà là đồ đạc của quý vị.

Advertisements